Generalforsamlingen 2018

En vellykket generalforsamling afholdt på Kroppedal Museum.

Formandens beretning blev godkendt, ligesom regnskabet og der var genvalg til de bestyrelsesposter og suppleanter, der var på valg. Kontingentet er fortsat kr. 200 årligt for medlemskab.

Men tilslutningen var i underkanten, hvorfor generalforsamlingens fremmødte anbefaler, at kommende generalforsamling afholdes i lokalerne i Vanløse og på en mandag aften sidst i sæsonen, dog med start kl. 18.30, hvis det er muligt at få lokalerne så tidligt, hvilket bestyrelsen medtager i sine overvejelser for kommende aktiviteter.