Fra medlemsmøde 26. februar.

Søren Andersen førte selskabets medlemmer rundt i Europa for besøg på tidens største urmagere i midten af 1700 tallet.. Vi blev også sendt til søs i store storme, for at følge forsøg med sø-urenes afprøvning og arbejdet med de mange målinger, der var påkrævet for at dokumentere urenes nøjagtighed. Vi kom til Caribien, Vestindien eller De Vestindiske Øer, som man havde forsøgt at finde ved brugen af de nye sø-ure, men endte vist nok på Haiti. Urene gik fint med fast grund under sig, men afveg en del i uroligt vejr til søs. Det var Armands ure, der var genstand for undersøgelserne. Og sandelig om ikke Søren kunne præsentere Armands ur nr. 3 som medlemmerne kunne studere. 13 eller 14 sø-ure fik han fremstillet, men uden at der skete en udvikling i værkets konstruktion, hvilket der nok kunne give grundlag for endnu et foredrag.