Carl Ranch Uhr Fabrik KBH

Et af vores medlemmer har fremsendt dette gamle billede, som da er værd at lade stå et øjeblik.
Fabrikken set fra Højbro Plads ned mod Østergade.