Kontingent 2023

I henhold til Selskabets vedtægter, skal kontingent 2021 indbetales til DHS senest den 1. april.

Beløbet på kr. 200 indsættes på vores konto i Danske Bank,reg. nr. 1551 konto 6163084. På forhånd tak!